Általános értékesítési feltételek.

Premissza

A Cruisetopic.it a Travel Services Sh.p.K márka. (a továbbiakban Cruisetopic.it), amely közvetít?ként m?ködik az Ügyfél és a Hajózási Társaság, illetve az Utazásszervez? és az Utazási Iroda között. Ezért az Ön által lefoglalt körutazásra alkalmazott általános feltételek az adott hajózási társaságtól függ?en változhatnak. E tevékenység elvégzésekor a „CruiseTopic of DigitalTrend Italia Srl” ügynökségi engedéllyel technikai foglalási és beszedési partnert vesz igénybe, nyilvántartásba véve: REP_PROV_MI / MI- SUPRO/0272239 , 20.12.2019. Abban az esetben, ha a Cruisetopic.it .it utazásszervez?ként m?ködik (például utazási csomagok foglalásakor / utak utáni utazáskor), a FIAVET által jóváhagyott turisztikai csomagok általános értékesítési feltételeit kell alkalmazni.

A webhely használatának feltételei

A weboldalhoz való hozzáférés azt jelenti, hogy a felhasználó fenntartás nélkül elfogadja az alábbiakban bemutatott feltételeket kivétel nélkül. Ezen Általános Feltételek bármelyikének elmulasztása meghatározza a Weboldal használatának tilalmát. A webhely a Cruisetopic.it tulajdonában van. A webhelyen megjelen? képeket, márkát és logót letétbe helyezték. Az egyes termékekre és / vagy a Cruisetopic.it webhelyen említett társaságokra vonatkozó logó a szerz?k és a betétesek kizárólagos tulajdonát képezi. A Cruisetopic.it webhelyhez való hozzáférést kizárólag a sétahajózásra vonatkozó információk megszerzését váró felhasználók személyes felhasználására fenntartják. Az ezen a weboldalon megadott információkat televíziós, többszörözött vagy kinyomtatott személyes célokra lehet felhasználni. Forgalomban tilos a Cruisetopic.it weboldal módosítása, sokszorosítása, másolása vagy kiaknázása kereskedelmi szempontból. A webhely egy vagy több részének bármilyen használatához a védjegytulajdonos írásbeli engedélye szükséges.

Az oldalon található összes leírás és információ nem tekinthet? véglegesnek, a kiállított fényképek nem képeznek szerz?déses elemet, és tisztán dekoratív jelleg?ek, ezért nem vállalhatják felel?sségünket. A foglalott kabin jellemz?inek részletes ellen?rzéséhez kérjük, forduljon közvetlenül a hajózási társaság weboldalához. A Cruisetopic.it nem garantálja a hajózási társaságok által szolgáltatott információk pontosságát, nem felel a változásokért, amelyek a fényképek, az árak, az adók, a feltételek és feltételek vonatkozásában bekövetkezhetnek. Különleges ajánlatok jelenléte a webhelyen nem garantálja azok elérhet?ségét vagy használatát, ami a hajózási társaság kizárólagos felel?ssége. A Cruisetopic.it saját belátása szerint, értesítés nélkül és bármilyen okból módosíthatja a weboldalon található információkat. Éberségünk ellenére hibák és / vagy mulasztások lehetnek a webhelyen, de semmiképpen sem tulajdoníthatók nekünk. A Cruisetopic.it és mindazok, akiket ezen a weboldalon megemlítenek, nem vállalnak felel?sséget a károkért, bármilyen jelleg?ek is, amelyek a webhelyünkön található adatok felhasználásából származhatnak; ezért a felhasználó teljes mértékben felelõs ezen információk felhasználásáért.

Általános értékesítési feltételek

1) A hajóuta meger?sítése

Minden javasolt körutazás esetén az ajánlat elfogadása a következ? feltételekkel történik: A vev? számára az online szerz?déshez csatolt általános értékesítési feltételek elfogadásával történ? meger?sítés, valamint az utazási szerz?désben feltüntetett és helyesen beadott egyenleg vagy letét elküldése után. az összes utas összes szükséges adata. Az eladónak e-mailben el kell küldenie a foglalási visszaigazolást. Az árajánlat / szerz?dés minden egyes elemének árait újra meger?sítjük, amíg a Cruisetopic.it el nem küldi a foglalás visszaigazolását. A közzétett árakat közvetlenül a hajózási társaságok adatbázisából frissítik, XML kiegészítésekkel, és utalnak az árat két fizet? feln?tt dupla kabinjában. A frissítési problémák vagy a tarifák folyamatos frissítése miatt a közzétett árakat szükségszer?en az egyik szolgáltatóinknak újra meger?síteniük kell. A foglalás teljesítéséhez alá kell írni az utazási szerz?dést, és meg kell fizetni a letét vagy a fennmaradó összeget. Általában a foglalásokat 35% el?leg befizetésével a foglaláskor, 65% el?leg befizetését követ? 35 nappal a körutazás indulása el?tt kell megtenni. Ez az általános szokás az egyes hajózási útvonalaktól és a foglalásra alkalmazott díjtételekt?l függ?en változhat. Mindenesetre, ezt a szokást bármikor megváltoztathatjuk a Cruisetopic.it saját belátása szerint.

A Cruisetopic.it semmilyen módon nem felel?s a kabinok elosztásáért. A kabinot a tulajdonos irodája jelöli ki, a Cruisetopic.itnek nincs joga módosítani vagy beavatkozni a hozzárendelési folyamatba. Az opció során alkalmazott kabinszám nem garantálható, mivel a tulajdonosnak joga van bármikor megváltoztatni. A garantált több kabin esetében a tulajdonos több dupla kabinot rendelhet hozzá.

A közép- és hosszú távú ajánlatokban közzétett árak általában csak a kabin árára vonatkoznak, a járatokra, az adókra és a biztosításokra nem. Ugyanezen felhasználás összekapcsolható a charter járat vásárlásával, amelyet a tulajdonos rendelkezésére bocsátottak. A vásárlónak indulás el?tt ellen?riznie kell, hogy rendelkezik-e a kiválasztott hajóúthoz szükséges személyazonosító okmánnyal (valamint a szükséges vízumokkal), és ellen?rizze annak lejáratát. Abban az esetben, ha a vendég nem rendelkezik a szükséges okmánnyal, nem fog felszállni, és nem jogosult a hajóút visszatérítésére. A Cruisetopic.it és a "Digitaltrend italia srl" mentesül az ügyfél bármilyen hiánya alól a szükséges személyazonosító okmányok ellen?rzésében.

Az árak id?nként tartalmazhatják a Digital Trend Srl Shpk által a legjobb utazási megoldás kiválasztása során nyújtott tanácsadási szolgáltatási díjat is. Ezt a szolgáltatást közvetlenül a Digital Trend Srl Shpk nyújtja. A fizetés azonban a vev? kényelme érdekében megvásárolt turisztikai szolgáltatások költségeivel együtt történik. A vev?nek továbbra is lehet?sége van arra, hogy közvetlenül a Digital Trend Srl Shpk-t?l kérje meg a fizetés átvételét.

2) A körutazás fizetése

A következ? fizetési módok fogadhatók el:

 • Banki átutalás
 • Hitelkártya
 • Postai közlemény

Ha a fizetés banki átutalással vagy postai átutalással történik, a fizetési nyugtát faxon vagy e-mailben kell elküldeni.

Ha a fizetés hitelkártyával történik, miután meger?sítette a foglalási igényt az összes szükséges adat megadásával a weboldal megfelel? oldalára, akkor e-mailt fog kapni a foglalási számmal. Ezt követ?en ellen?rizni fogjuk a foglalását, és hogy a fizetés megfelel?en feldolgozható-e. A hajóuta meger?sítésére vonatkozó kötelezettségünk a választott kabin tényleges rendelkezésre állásának / költségének rendszeres kifizetését?l függ. Abban az esetben, ha nem elegend? összeg? hitelkártyát használnak, és / vagy olyan hitelkártyát, amelyet a bank az Önnek tulajdonítható egyéb okok miatt visszautasít, a Cruisetopic.it utasításokat ad Önnek a foglalás kifizetésének véglegesítésére (legfeljebb ha a teljes kifizetés nem hatékony, akkor nem kap visszaigazolást az Ön által igényelt foglalásról és a vállalati árról).

Ha a foglalását egy harmadik félhez tartozó hitelkártya fizeti, fenntartjuk a jogot, hogy írásbeli engedélyt kérjen a kártyatulajdonostól. Az összes használt e-mail címnek érvényesnek kell lennie a foglaláskor.

A hitelkártya-csalás hatásának minimalizálása érdekében a Cruisetopic.it fenntartja a jogot, hogy véletlenszer? ellen?rzéseket végezzen, és kérje igazolását a címér?l és / vagy a hitelkártya másolatáról, miel?tt a foglalás.

A nagyobb biztonság érdekében a Cruisetopic.it webhelyen történ? minden vásárláskor meg kell adnia a kártyán található összes információt. Ön felhatalmazza a Cruisetopic.it társaságot a megadott hitelkártyán szerepl? információk felhasználására, a foglalási kérést követ? id?pontban is:

 1. A kért szolgáltatások és az ügynöki díjak befizetése érdekében
 2. a biztosítási díj megfizetésére,
 3. a visszatérítések kezelésére,
 4. az igényelt ügynöki díjak kifizetésére a bróker utáni szolgáltatásokért,
 5. a lefoglalt körutazás egyenlegének kifizetésére, ha van letét és egyenleg a foglalás dátuma után.

 

3) A körutazás visszavonása vagy módosítása

A fenntartott termék vagy szolgáltatás törlésének vagy módosításának lehet?sége, valamint a relatív módozatok kizárólag a Szállító vagy a szállítmányozó társaságok, repülések esetében a légitársaságok, a légitársaságok, a repülések esetén az utazásszervez? és az el?re vásárolt termékek konkrét feltételeit?l és feltételeit?l függnek. / post Cruise. A „Hajózási társaságok feltételei” szakasz a társaságok eladási feltételeit tartalmazza. Néhány speciális és promóciós díj, például "MSC Provaci", "MSC Scoprici", "Azonnali mentés a Costa Cruise-re", "A Formula Rulett / Costa Cruises parti azonnali", "Ready Via Costa Cruises", "Costa alapár" rendelkezik feltételekkel a portálon felsorolt ??általános feltételekt?l eltér? értékesítési feltételek. Ezeket az értékesítési feltételeket külön fájlokban mutatják be, amelyek a tulajdonos webhelyén találhatók meg. Ezért lehetetlennek bizonyul bizonyos termékek vagy szolgáltatások büntetés nélküli törlése vagy módosítása. A foglalás törlése vagy módosítása esetén a Cruisetopic.it utasonként 50,00 eurót számít fel "adminisztratív igazgatási költségek" formájában, amelyet hozzá kell adni a társaságok által el?írt szankciókhoz.

A Cruisetopic.it által végzett repülési foglalási szolgáltatás esetén jegyenként 20,00 eurós kibocsátási jutalékra van szükség, és az egyes légitársaságok által diktált értékesítési feltételeket a jegy típusa szerint kell alkalmazni. A hajózási foglalás aláírása el?tt az online közzétett linkeken keresztül ellen?rizheti az adott hajózási társaságra vonatkozó általános Általános feltételeket

Az ügyfél kérésére a Cruisetopic.it a különböz? tulajdonosok eladási feltételeit elérhet?vé teszi az oldalon, amely az általános szerz?dési feltételeket képviseli. A vev? vállalja, hogy elolvassa ezeket a dokumentumokat, és a vételi szerz?dés aláírásával kijelenti, hogy elolvasta és elfogadta az egyes hajózási társaságok eladási feltételeinek teljes szövegét.

Nincs elállási jog. Az elállási jogot a m?vészet és annak céljából gyakorolják. 64 és azt követ? törvény (fogyasztói kód). A Fogyasztói Kódex általános és konszolidált polgári jellegén kívül elismerte a távoli és kereskedelmi helyiségen kívül megkötött szerz?dések esetében a fogyasztók számára az áruk és szolgáltatások megvásárlására el?írt szerz?dés egyoldalú visszavonásának jogát. Az elállási jogot azonban a fogyasztó nem gyakorolhatja többek között a szállással, szállítással, vendéglátással, szabadid?vel kapcsolatos szolgáltatások esetén, amikor a teljesítéshez konkrét dátum vagy id?tartam van ( példa fenntartással), feltéve, hogy ezeket a rendelkezéseket a szerz?dés írja, és ezért a fogyasztó tisztában van ezzel. Mindenekel?tt a fogyasztó nem rendelkezik elállási joggal, a fogyasztóvédelmi törvény 55. cikke (1) bekezdésének b) pontjával és az azt követ? (2) bekezdés a) pontjával összhangban (last minute és last second szerz?dések amikor a 10 napos határid?n belül esik).

4) Utazási okmányok küldése

A Cruisetopic.it bízik az ügyfél által szolgáltatott információk pontosságában; ezért nem vállalható felel?sségvállalás sem a papíralapú dokumentumok elvesztéséért, amelyet hibás cím okoz, sem az e-jegyek kézbesítésének elmulasztása miatt, az e-mail cím pontatlansága, a program helytelen telepítése miatt e-mail, a spamsz?r?k m?ködésére vagy az Internet szolgálataira. Az ügyfél köteles haladéktalanul közölni az e-mail cím vagy a telefonszám változásait. Az ügyfeleket arra is felkérjük, hogy ellen?rizzék, hogy az útlevelekben vagy személyi igazolványokban szerepl? név megegyezik-e az utazási jegyen szerepl? névvel. Az ügyfél felel?ssége, hogy el?zetesen értesítse a Cruisetopic.it-et a jegyek átvételének elmulasztásáról. Abban az esetben, ha a vásárlói okmányok kézbesítésének elmulasztásáról nem számolnak be el?re, és semmiképpen sem az indulástól számított hét napon belül, a Cruisetopic.it semmilyen módon nem garantálja a cserejegyek id?ben történ? kézbesítését.

5) Az adatok felhasználásának engedélyezése

A felhasználói adatok felhasználhatók arra, hogy a lehet? legmagasabb szint? szolgáltatást biztosítsák számukra, és kapcsolatba lépjen velük a vásárolt utazási programban bekövetkez? változások, például a repülési menetrendek megváltozása, késések stb. Esetén. Ezenkívül felhasználhatjuk a felhasználói adatokat annak érdekében, hogy frissítsük termékeinket és szolgáltatásainkat, különleges ajánlatainkat és promócióinkat, valamint olyan információs anyagokat küldjünk el, amelyek bizonyos érdekl?désre számot tarthatnak. A kereskedelmi kommunikáció e-mailben, faxon, MMS-ben vagy Sms-ben csak a felhasználók beleegyezésével küldhet? el. Noha az ilyen kommunikáció id?nként tartalmazhat információkat harmadik fél termékeir?l, az említett harmadik felek NEM közvetlenül lépnek kapcsolatba veled (kivéve, ha kifejezetten meghívják ?ket).A Cruisetopic.it vállalja, hogy felhasználói adatait nem hozza nyilvánosságra harmadik felek számára, kivéve azokat az eseteket, amikor ez a foglalás, a vásárlás vagy a weboldalon keresztül benyújtott bármely igény teljesítéséhez szükségesnek bizonyul, vagy ezen információk tartalmazzák. Arra is kötelesek a felhasználók személyes adatait, hogy a törvény által el?írt esetekben nyilvánosságra hozzuk, és ezeket az adatokat harmadik feleknek és szakmai tanácsadóknak is átadhatjuk, akik a nevünkben járnak el, és akik minden esetben kötelesek titoktartásukat meg?rizni.A Cruisetopic.it "sütiket" is használ arra, hogy információkat gy?jtsön arról, hogy a felhasználók hogyan használják a weboldalt. A sütik olyan szöveges fájlok, amelyeket statisztikai célra használnak anélkül, hogy szándékosan károsítanák vagy megsérthetnék a magánéletét, és amelyek lehet?vé teszik az adatok ideiglenes tárolását a PC-jén: ez lehet?vé teszi számunkra, hogy felismerjük a www webhelyhez való hozzáféréshez használt számítógépet. .Cruisetopic.it. A sütikben található összes információ a fentiekben felsorolt ??célokra nem kerül felhasználásra. A legtöbb számítógép automatikusan elfogadja a sütiket: A számítógépen már létez? sütiket is törölheti. Megváltoztathatja a beállításokat is úgy, hogy a jöv?ben már nem kapjon sütiket.

6) Az online szerz?dés szabályai

Az „online” értékesítésre vonatkozó különös törvények, amelyek az „Turisztikai kódexb?l” származnak.

2011. május 23-i törvényerej? rendelet n. 79 (turisztikai kód) ART. 32. cikk (alkalmazási kör) 2011 n. 79 (turisztikai kód) ART. 32. cikk (Hatály)

E fejezet rendelkezései vonatkoznak a 34. cikkben meghatározott turisztikai csomagokra, amelyeket a szervez? vagy a 33. cikkben említett közvetít? a nemzeti területén senkinek értékesít vagy kínál eladásra. 2. Ez a fejezet a turisztikai csomagok tárgyalása üzleti helyiségen kívül vagy távolról. A 2005. szeptember 6-i törvényerej? rendelet 64–67. Cikkeinek rendelkezései. 206 (Fogyasztói törvény). Ebben az esetben a szakember köteles írásban közölni az elállási jog kizárását. Az elállási jog hiányáról szóló tájékoztatás hiánya meghatározza a 2005. szeptember 6-i, n. Sz. Törvényerej? rendelet 64., 65., 66. és 67. cikkének alkalmazhatóságát. 206.

3. Az e fejezetben nem szerepl? kérdésekre vonatkozóan a 2005. szeptember 6-i, n. 206 (Fogyasztói törvény).

Az online turisztikai szolgáltatások online értékesítése az úgynevezett részét képezi "Telematikus foglalás", az oldalon található javaslatokat elektronikus katalógusnak nevezzük. A meger?sítés kattintással történik (úgynevezett point and click szerz?dés). Gondoskodni kell a foglalás fenntartásáról és a lehetséges büntetésr?l (a polgári törvénykönyv 1382. cikke "büntet? záradék"). A távollev?k között kötött szerz?déseket a fogyasztóvédelmi törvény 50. cikke a) pontja is meghatározza, ugyanazon kódex 52. cikkének felel meg, amely az ügyfél tájékoztatásának kötelezettségére vonatkozik. Ezért ezek az IT-végrehajtási szerz?dések, amelyek el?írják a fogyasztói kódex szabályainak az elektronikus kereskedelem szabályaiba történ? integrálását (a fogyasztói kódex 68. cikke, amely hivatkozik a 2003. április 9-i 70. számú törvényerej? rendeletre - a 2000 / A bels? piacon az információs társadalommal összefügg? szolgáltatások, különösen az elektronikus kereskedelem, egyes jogi vonatkozásairól szóló 31 / EK irányelv.

Az elállási jogot a m?vészet és annak céljából gyakorolják. 64 és azt követ? törvény (fogyasztói kód). A Fogyasztói Kódex általános és konszolidált polgári jellegén kívül elismerte a távoli és kereskedelmi helyiségen kívül megkötött szerz?dések esetében a fogyasztók számára az áruk és szolgáltatások megvásárlására el?írt szerz?dés egyoldalú visszavonásának jogát. Az elállási jogot azonban a fogyasztó nem gyakorolhatja többek között a szállással, szállítással, vendéglátással, szabadid?vel kapcsolatos szolgáltatások esetén, amikor a teljesítéshez konkrét dátum vagy id?szak vonatkozik ( például egy fenntartással), feltéve, hogy ezeket a rendelkezéseket a szerz?dés írja, és ezért a fogyasztó tisztában van ezzel. Mindenekel?tt a fogyasztó nem rendelkezik elállási joggal, a fogyasztóvédelmi törvény 55. cikke (1) bekezdésének b) pontjával és az azt követ? (2) bekezdés a) pontjával összhangban (last minute és last second szerz?dések - mivel ez esik a 10 napos korláton belül).

 

Az egyes vállalatok általános értékesítési feltételei az alábbi weboldalakon láthatók:

 1. Costa: www.costa.it
 2. Msc: www.msccrociere.it
 3. Ncl: it.ncl.eu
 4. Royal Caribbean: www.royalcarebbean.com
 5. Carnival: www.carnival.com
 6. Holland America: www.hollandamerica.com

MIÉRT MI